Tenis dla dzieci i młodzieży

Zajęcia grupowe.

 

Do nauki gry w tenisa zapraszamy młodzież oraz dzieci od 6-go roku życia.

Zajęcia w  naszej akademii prowadzone są w oparciu o zasady programu TENIS10 Polskiego Związku Tenisowego oraz ITF-u. W czasie  zajęć wykorzystywane są rakietki oraz piłki, które są dostosowane do możliwości fizycznych dzieci. Dotyczy to również wielkości kortu, na którym prowadzone są zajęcia. Dzięki temu granie w tenisa jest łatwiejsze i sprawia dużą przyjemność już podczas pierwszych zajęć. Dokładne informacje na temat programu TENIS10 można znaleźć na stronie internetowej programu: www.tenis10.pl

Ilość dzieci w grupach nie przekracza 8 osób. Jeżeli zdarzy się, że danego dnia w grupie jest więcej niż 8 dzieci to staramy się, aby na korcie pojawiał się drugi trener. Na czas trwania zajęć zapewniamy rakiety odpowiednie do wzrostu, siły i umiejętności dziecka. Dzieci podzielone są na grupy ze względu na ich wieku oraz umiejętności. Godzina oraz czas odbywania się poszczególnych zajęć ustalone zostaną z osobami zainteresowanymi po utworzeniu się grup.

Opłata za zajęcia wynosi 25 zł za godzinę i jest płatna za cały miesiąc z góry.

 

W razie nieobecności dziecka na zajęciach spowodowanej chorobą, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w innym terminie.

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W NASZYCH PROGRAMACH TENISOWYCH W CZASIE WAKACJI ORAZ FERII ZIMOWYCH.

WAKACJE Z TENISEM.

Jeden kurs to 5 dni treningów, gier i zabaw; zajęcia będą się odbywać od piątku do poniedziałku w godzinach od 9.00 - 15.00; istnieje możliwość wydłużenia czasu pobytu dzieci na naszym obiekcie.

W programie: minimum dwie godziny zajęć tenisa na korcie, gry paratenisowe (gry i zabawy z piłką i rakietą, przygotowujące do gry w tenisa), dodatkowe dyscypliny sportowe: piłka nożna, badminkton, hokej, dwa ognie itp. w ramach odpoczynku zapoznanie z mniej znanymi grami takimi jak: kubb, mollky, bulle oraz zajęcia plastyczne, lego, zabawy w piasku itp. w przerwach zapoznanie z teorią tenisa.

Zapraszamy dzieci od 7 do 16 roku życia. Dzieci będą dzielone na grupy ze względu na wiek i umiejętności tenisowych tak aby nie przeszkadzały sobie nawzajem oraz aby dobrze się czuły w swoim towarzystwie.