Otwarte Mistrzostwa Kostrzyna - 16.06.2019 - gry mieszane